Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Refakatcilik Konuları

ETİKETLER

Refakatçi Deneyimi Refakatçilik Süresi Sosyal Güvence Problem Çözme Medeni Durum İstatistiksel

Refakatçilik Araştırmaları

Refakatçilerin yaşı, çocuk sayısı, medeni durumu, eğitim durumu, refakat ettiği çocukla yakınlık derecesi, kaçıncı refakatçi deneyimi olduğu; refakatçilik süresi, bu sürede karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve sorunun çözümü için başvurduğu kişiler ile refakat ettiği çocuğun yaşı, cinsiyeti ve çocuğun sosyal güvencesinin olma durumu bağımsız değişkenleri, refakatçilerin problem çözme becerileri yapılan araştırmalarla ortaya konmaya çalışılmıştır.

Refakatçilerin % 40,1’inin 15-25, % 46,1’inin 26-36 yaş grubunda, % 92,6’sının evli olduğu tespit edilmiş, 26-36 yaş grubunda olanların ve evli olanların sorunlarını diğerlerine göre daha iyi çözdükleri, ancak yaş grubu ve medeni durumun refakatçilerin sorunlarıyla baş etmeleri üzerinde istatistiksel yönden anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Orta yaş grubunda ve evli olanların problem çözme düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olması evdeki ve toplumdaki sorumluluklarının daha fazla olmasına bağlı olabilir. Bu bulgunun aksine yaşın problem çözme becerisini anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur.

Araştırma kapsamına alınan refakatçilerin % 42, 4’ünün 3 ve daha fazla sayıda, % 32,3’ünün 2 çocuğa sahip oldukları, %77’sinin ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. Refakatçilerin çocuk sayısının sorunları ile baş etmelerini etkilemediği saptanmıştır.

Eğitim durumunun refakatçilerin sorunları ile baş etmelerini etkilediği ve lise mezunu olan refakatçilerin diğerlerine göre sorunları ile daha iyi baş ettikleri tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça refakatçilerin sorunları ile daha iyi baş etmeleri, bireyin doğuştan sahip olduğu problem çözme yeteneğinin eğitim etkisi ile geliştiğini göstermektedir.

Refakatçilerin refakatçilik deneyimi arttıkça, refakatçilik süresi azaldıkça sorunlarla baş etme düzeylerinin arttığı saptanmış ancak refakatçilik deneyiminin ve refakatçilik süresinin araştırma kapsamına alınan refakatçilerin sorunlarıyla baş etmelerini istatistiksel yönden anlamlı bir şekilde etkilemediği tespit edilmiştir.