Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Refakatcilik Konuları

ETİKETLER

Hasta Hizmetlisi Hasta Bakımı Hasta Bakım Elemanının Görev Ve İşlemleri Hastalar Hakkında Hastane ve Muayene Odaları Hasta Ve Ekipmanları Hasta Bakımına Yardım

Hasta Bakım Elemanı Mesleki Standartlar

Hasta Bakım Elemanı, Hasta Hizmetlisi; hasta ve muayene odalarını düzenleme, hasta bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olma ve hasta ve ekipmanların nakil işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Hasta Bakım Elemanının Görev Ve İşlemleri

Hasta Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak,  işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

İş İçin Hazırlık Yapmak


- Kişisel hazırlık yapmak
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak
- Hastalar hakkında bilgi edinmek
- Malzeme temin etmek
- Malzemeleri sterilizasyon için hazırlamak
- Sterilize/dezenfeksiyon edilecek malzemeleri ilgili birimlere götürmek

Hastane ve Muayene Odalarını Düzenlemek

- Ekipmanların (monitör, aspiratör vb.) genel kontrolünü yapmak
- Odaları havalandırmak
- Hasta etejerlerini düzeltmek
- Hasta yataklarını yapmak
- Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak
- Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak
- Hasta boşaltım malzemelerini temizlemek
- Muayene odalarının örtülerini değiştirmek

Hasta ve Ekipmanların Naklini Yapmak

- Yatışı yapılan hastayı ilgili bölüme götürmek
- Hasta dosyalarını ve konsültasyon kağıtlarını ilgili birimlere iletmek
- Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek
- Hastayı bölümler arası transfer etmek
- İlaç ve tıbbi malzemeleri ilgili birimlere götürmek
- Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuarlara götürm
- Ambulansa ve ambulanstan hasta taşımak
- Taburcu olan hastayı aracına götürmek
- Ex'leri morga taşımak

Hasta Bakımına Yardım Etmek

- Hastaya pozisyon vermede hemşireye yardımcı olmak
- Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak
- Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak
- Hastanın iletişim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek
- Hastayı mobilize etmek
- Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak
- İşlemler sırasında (ERCP, LP gibi) doktor ve hemşireye yardımcı olmak
- Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak
- Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

- Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
- Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
- Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak

Genel Olarak Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipmanlar

1.   Acil arabası
2.   Aspiratör
3.   Boks gömleği
4.   EKG cihazı
5.   Eko aleti
6.   Hasta monitörü
7.   Hasta yatağı
8.   İnfüzyon pompası
9.   Küvet
10. Mayi askısı
11. Oksijen tüpü
12. Ördek
13. Sedye
14. Sterilizasyon malzemeleri
15. Sürgü
16. Tekerlekli sandalye
17. Yatak takımı

Gereçler (Malzemeler)

1.   Bone
2.   Dezenfektan solüsyonlar
3.   Eldiven
4.   Enjektör
5.   Galoş
6.   Hasta tanıtım bilekliği
7.   Hortum
8.   İdrar torbası
9.   İyot
10. Maske
11. Pamuk
12. Plaster
13. Serum
14. Serum seti
15. Spanç

Hasta Bakım Elemanı Genel Bilgi Ve Beceriler

1.   Araç, gereç ve ekipman bilgisi
2.   Çevre düzenlemeleri bilgisi
3.   Dinleme yeteneği
4.   Ekip içinde çalışma yeteneği
5.   El becerisi
6.   Görsel yetenek
7.   Hijyen bilgisi
8.   İkna yeteneği
9.   İletişim yeteneği
10. İlkyardım bilgisi
11. İnsan psikolojisi bilgisi
12. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
13. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
14. Malzeme bilgisi
15. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
16. Mesleki terim bilgisi
17. Meslekle ilgili yasal düzenlemeler bilgisi
18. Öğrenme yeteneği

Hasta Bakım Elemanı Genel Tutum Ve Davranışlar
 
1.   Çalışkan olmak
2.   Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
3.   Detaylara özen göstermek
4.   Dikkatli olmak
5.   Dürüst olmak
6.   Enerjik olmak
7.   Esnek çalışmaya yatkın olmak
8.   Güler yüzlü olmak
9.   Hoşgörülü olmak
10. İnsan ilişkilerine özen göstermek
11. İş disiplinine sahip olmak
12. İş güvenliğine dikkat etmek
13. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
14. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
15. Kararlı olmak
16. Meslek ahlakına sahip olmak
17. Planlı ve organize olmak
18. Sabırlı olmak
19. Saygılı olmak
20. Sır saklamak
21. Soğukkanlı olmak
22. Sorumluluk sahibi olmak
23. Temiz olmaya özen göstermek
24. Titiz olmak
25. Yeniliklere açık olmak
26. Zamanı iyi kullanmak

Mesleğin Bugünkü Durumu Ve Gelecekteki Eğilimler

Önceki yıllarda hasta bakıcı ve odacı olarak adlandırılan hasta hizmetliliği mesleği hastanelerdeki temizlik işleri de dâhil olmak üzere, birçok işi kapsamakta idi.

Günümüzde ise, teknolojik gelişmelere ve hasta beklentilerinde gözlenen değişimlere paralel olarak, hasta bakıcılığı mesleğinin görev alanları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması zorunluluğu doğmuş ve mesleği icra edenler daha az ve belirli görevleri yapmaya başlamışlardır.

Mesleğin gereği olarak hastalarla bire bir muhatap olduklarından, hijyenik ortamlarda çalışmaları gerekmekte, temizlik işleri, temizlik şirketleri veya hastane içerisindeki başka bir birim  tarafından yerine getirilmektedir. 

Bununla birlikte bazı hastanelerde eski sistem sürdürülmektedir. Bazı özel hastanelerde de, hasta hizmetlisinin yapacağı görevler temizlikçi, porter, garson vb. olarak adlandırılan görevliler tarafından yerine getirilmektedir.

Hasta hizmetlisi olarak görev yapacak kişiler önceki yıllarda ilkokul mezunu kişiler arasından seçilirken, günümüzde lise mezunları daha çok tercih edilmektedirler.  Bu kişiler hastanelerde işbaşı eğitimi ve hizmetiçi eğitim verilerek yetiştirilmektedir.

Hasta hizmetlileri, vardiya sisteminde veya nöbet usulü ile çalışmakta ve hastanelerde 24 saat kesintisiz hizmet vermektedirler.  Mesleğin özelliği gereği, sürekli olarak hasta insanlarla ve hasta ürünleri ile çalışıldığından mesleği yürüten kişilerin enfeksiyon kapma riskleri yüksektir. 

Ayrıca hasta hizmetlilerinin hasta  kişileri ve ağır malzemeleri kaldırmaları ve sürekli ayakta kalma zorunluluğu bulunduğundan, bel fıtığı, disk kayması, kas ve iskelet sistemi hastalıkları görülebilmektedir.  Ayrıca bu mesleği icra eden kişilerde, sürekli hasta insanlarla birlikte olmaları nedeniyle ruhsal çöküntü, tükenmişlik gibi ruhsal sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Hasta hizmetlileri, kısa bir eğitimden sonra tıbbi laboratuarların bazı destek hizmetleri bölümlerinde ve hastane içerisinde benzer diğer birimlerde çalışabilecek bilgi ve becerileri de kazanabilmektedirler. Meslek elemanlarının bilgi ve becerilerini huzur evlerinde, geriatri kliniklerinde yaşlı bakım hizmetlerini yürütmede kullanabilecekleri düşünülmektedir.

Mesleğin yürütülebilmesi için hijyen bilgisi, iletişim yeteneği ve mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.