Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Güncel Duyurular

ETİKETLER

Sağlık Kurumları Hasta ve Hasta Yakınları Refakatçi Sağlık Çalışanları Hastane Personeli Muayene Sağlık Personeli

Hastaların Yapması Gerekenler

Yeterince bilgi edindiklerinde hastalar, kendilerine uygulanacak tedaviyle ilgili kararlar vermekten kaçınamazlar.

- Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada iş birliği yapmalıdırlar ve kendilerine öğretilen bilgi ve becerileri kazanmak üzere, gereken çabayı sarf etmelidirler.

- Hasta aynı anda iki tedaviyi yürütüyorsa, hekimlerine bu konuda bilgi vermelidir.

- Hastalar kurum veya hekimden aldıkları rapor, epikriz, film veya tetkikleri, başvurdukları diğer bir hekim veya sağlık kurumundan saklamamalıdırlar.

- Başka bir kuruma sevki veya taburcu edilmesi gereken hasta, bu durum kendisine bildirildikten sonra makul bir süre içerisinde nakil için gerekli olan işlemleri yapmalıdır.

- Hastalar izinsiz olarak kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dokümanları kurum dışına çıkaramazlar.

- Hastalar taburcu edildikten sonra, evlerinde kendilerine verilen tedaviyi uygulamalı ve önerildiği gibi ayaktan kontrolleri yaptırmalıdırlar.

- Hastalar, organ ve dokularının ölümlerinden sonra alınıp, başkalarınca kullanılmasına izin veriyorlarsa bunu yazılı olarak belgelemelidirler.

- Hasta, ölüm veya bilinçsiz kalması halinde, kendisiyle ilgili tıbbi kararların kim tarafından verilmesini istediğini yazılı olarak beyan etmelidir.

- Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığının bulunduğunu biliyorsa, bunun kendisinin teşhis, tedavi ve tıbbi bakımıyla ilgilenen ilgililere en başta ifade etmelidir.

- Hastalar, sağlık kurumuna ait eşya ve cihazlara zarar verememelidir. Cihaz ve eşyaların korunması, yıpratılmaması için gereken titizliği göstermelidir.

- Hastalar hastaneleri barınma, beslenme ve sosyal bakım eksikliklerini gidermek amacıyla kullanamazlar.

Sağlık Kurumlarında Uyulması Gereken Genel Kurallar


Sağlık kurumlarından alacağınız hizmetin kalitesinin artması ve aksamaların önlenmesi için, hasta ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken genel kurallar şunlardır;

- Otoparkı gerektiği gibi kullanın. Araçlarınızı sağlık kurumunun otoparkında hastalara ayrılmış yerlere uygun ve başka araçlarını çıkmasını engellemeyecek şekilde park etmelisiniz.

- Bir refakatçi yeterlidir. Sağlık kurumlarına giderken yanınızda bir refakatçi bulundurmanız yeterlidir. Daha fazla kişi gereksiz yere kalabalık oluşturur ve sağlık çalışanlarının rahat çalışmalarını engeller.

- Randevunuza erken gelin. Sağlık kurumuna giderken randevunuzdan en az yarım saat önce giderek, gerekli evrak işlemlerini yaptırmalısınız.

- Hastaneye çocuk götürmeyin. Hasta olmadıkları sürece hastaneye giderken yanınızda çocuk götürmeyin.

- Sesinizi yükseltmeyin. Sağlık kurumlarında yüksek sesle konuşmamalı ve gürültü yapmamalısınız.

- Sağlık kurumlarına yiyecek, içecek götürmeyiniz.

- Tuvalet ve lavaboları temiz kullanmalısınız.

- Çöp kutuları dışına çöp atmayınız, yerlere tükürmeyiniz.

- Cep telefonlarınızı hastane içerisinde sessiz moda tutunuz.

- Yaka kartıyla dolaşın. Refakatçi ve ziyaretçiler, yaka kartlarını görülebilecek şekilde asarak hastane içerisinde dolaşmaları gerekmektedir.

- Nezaket ve anlayış gösterin. Sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara nazik ve anlayışlı davranmalısınız.

- Sağlık kurumunun işleyişiyle ilgili ilke ve kurallara uymalısınız. Ayrıcalık, iltimas talebinde bulunmamalısınız.

- Güvenlik görevlilerinin ve hastane personelinin uyarılarını dikkate alınız.

- Yangın merdivenlerini amacı dışında kullanmayınız ve buralara eşya koymayınız.

- Sigara içmeyiniz. Hastane içerisinde ve yakın çevresinde asla sigara içmeyiniz.

- Sıranıza ve hakkınıza rıza gösterin. Muayene sırası ve diğer hususlarda hakkınıza rıza göstermeli, başkalarının sırasına tecavüz etmeyip kurallara uymalısınız.

- Tıbbi durumunuzun gerektirdiği acil haller dışında öncelik talebinde bulunmamalısınız.

- İlgili sağlık personeli dışında müdahalede bulunanlara izin vermeyiniz. Doktorunuz ve hemşireniz dışında tanımadığınız biri, size herhangi bir müdahalede bulunmaya, sizden hastalığınız ve tedavinizle ilgili olarak bilgi almaya veya sizi muayene etmeye kalkışıyor ya da tedaviniz konusunda sizi yönlendirmeye çalışıyorsa, bunu derhal hemşire ve doktorunuza veya güvenlik görevlisine bildiriniz.

- Hekim ve sağlık çalışanlarını baskı altına almaya ve haksız işlem yaptırmaya zorlamamalısınız.

- Sağlık kurumlarının size ait olduğunu ve sağlık çalışanlarının da size hizmet ettiğini unutmayınız.