Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Güncel Duyurular

ETİKETLER

Çocuk Hastalar Çocuk Hsatalara Refakat Hastalara Refakat Sağlık Bakanlığı Genelgesi Sağlık Hizmet Sunum Kalitesi Bakım Balım Hizmetleri Çocuk Hastaların Bakımı Çocuk Hasta Bakımı

Çocuk Hastalara Refakat Hakkında

Çocuk Hastalara Refakat Hakkında

Sağlık Bakanlığı Genelgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 
B100thg0100002/3120         04.08.2005/15114
Konu: Çocuk Hastalar

Genelge 2005/ 121


Temel amacı vatandaşların sağlıklarının korunması, tedavisi ve rehabilite edilmesi olan sağlık kuruluşlarında her geçen gün sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Sağlık hizmetlerinin multi-disipliner bir yaklaşımla verilmesi genel kabul gören bir anlayıştır. Sağlık kuruluşlarımızda hastaların bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçları bu anlayış doğrultusunda bir bütün olarak ele alınmalı ve hizmet sunumu buna uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Sağlık kuruluşlarımızda, hastaların sadece bedensel ihtiyaçları göz önüne alınarak hizmet sunulması halinde sağlık hizmetlerinin psikolojik ve sosyal boyutlarının eksik kalması söz konusu olacak, tedavi hizmeti tamamlanamayacaktır.

Kamuoyuna yansıyan haberlerden, bazı sağlık kuruluşlarında çocuk hastaların annelerinden ayrılarak uygun olmayan şartlarda tedavi ve bakımlarının yapıldığı, personel yetersizliği nedeniyle çocuklarımızın karyolalara bağlanarak korunmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamanın kabul edilebilir olması mümkün değildir.

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için yeterli sayıda personeli bulunan sağlık kuruluşlarında özellikle çocuk hastaların tedavi ve bakımı sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, hasta çocukların annelerinin refakatçi olarak kalmaları sağlanmalı, çocuklarımızın ruhsal anlamda olumsuz etkilenmemeleri amacıyla gereken düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

Ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesini temin amacıyla bütün sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunda yukarıda açıklanan şekilde hareket etmelerinin sağlanması amacıyla gerekli talimatın ivedilikle verilmesi, hastaların tıbbi, psikolojik ve sosyal yönden mağduriyet ve mahrumiyet yaşamalarına yol açabilecek  uygulamalara derhal son verilmesi ve uygulamanın bu çerçevede yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.Müsteşar