Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Güncel Duyurular

ETİKETLER

Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanları Çalışma Ortamı Ve Koşulları Bakım Elemanı Bakım Hizmeti Koruyucu Bakım Hasta Ve Engelliye Bakım Evde Bakım Evde Bakımda Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanlarının İş Bulma İmkânları Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanları Eğitim Ve Kariyer İmkânları

Yaşlı, Hasta ve Engelli Bakım Elemanlarında Aranan Özellikler

Yaşlı  Hasta ve Engelli Bakım Elemanlarında Aranan Özellikler

Bu alandaki mesleklerde çalışan meslek elamanlarının;

- Etkili ve güzel konuşmalı
- Çalışkan olmalı
- Sabırlı ve duyarlı olmalı
- Dikkatli olmalı
- Dürüst olmalı
- Enerjik olmalı
- Güler yüzlü olmalı
- İnsan ilişkilerine özen göstermeli
- İş disiplinine sahip olmalı
- İş güvenliğine dikkat etmeli
- İş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen göstermeli
- Kararlı olmalı
- Meslek ahlakına sahip olmalı
- Samimi ve içten olmalı
- Yaşlı, hasta ya da engelliye ‘’sen ‘’ diye hitap etmemeli
- Temiz ve düzenli olmalı
- Irk, din, dil, cinsiyet ayırımı göstermeden her türlü bakımı yapmalı
- Mesafeli davranma yeteneğine sahip olmalı
- İş ve özel hayatı birbirine karıştırmamalı
- Tim yeteneğine(ekip çalışması) sahip olmalı
- Başka meslek grupları ile işbirliği yapabilmeli
- Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olmalı
- Çalışma kıyafeti giymek
- Takı takmamak

Vb. bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir.

Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanları Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Yaşlı, hasta ve engelli bakım elemanının çalıştığı ortamlar genellikle bakım hizmeti veren kurumlar ve evlerdir. Buralar, temiz, düzenli, sağlıklı ve aydınlık mekânlardır.

Bu elamanlar koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, yaşlı, hasta ve engelliye bakım hizmeti verirler.

Buralar;

- Huzurevleri
- Bakımevleri
- Evde Bakım
- Yaşlı Dinlenme Evleri
- Hastaneler
- Geronto-psikiyatri Klinikleridir

Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler, bulundukları kurumun vardiya sistemine uygun olarak çalışırlar. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da 24 saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar.

Bu meslekte insanlar ile yakın temas ve iletişim içinde çalışmak önemlidir. Bu nedenle çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanılması, saçlarını toplamaları el ve ayak tırnaklarının temiz ve kısa olması, takı takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak cinsten olması, erkeklerin tıraş olması gerekmektedir.

Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanlarının İş Bulma İmkânları

Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkânları bulunmaktadır.

Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler.

Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar tarafından tercih edilmektedirler.

Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler.

Yaşlı Hasta ve Engelli Bakım Elemanları Eğitim Ve Kariyer İmkânları

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (ML; AML; TL ve ATL) Hasta ve Yaşlı Bakımı Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir.

Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilirler ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.

Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim verilmektedir.

Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan meslek elemanları hasta, yaşlı ve engelli bakımı ile ilgili işletmelerinde kariyer yapabilirler.