Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Refakatcilik Konuları

ETİKETLER

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Engelli Bakım Elemanı Hasta Ve Yaşlı Yaşlı Hizmetleri Bakım Elemanı Engelli Bakımı Yaşlı Bakımı Hasta Bakımı Bakım Elemanlığı Bakım Elemanı İstihdam Evde Bakım Mesleki Eğitim Merkezleri Bakım Elemanı Eğitimcileri Bakım Elemanı Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı

Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli bireylerin günlük temel, sosyal ihtiyaçlarını kendi ve engellinin sağlığını koruyarak planlayıp, karşılayabilen ve alanıyla ilgili araç- gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır.

Bu alanda çalışacakların,

- Engelli bakımı elemanlığının gerektirdiği işleri yapacak bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli bulunmamak.
- Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamak,
- Hepatit aşısı olma özelliklerini taşıması gerekmektedir.
- İlköğretimi tamamlamış olmak.
- Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı İstihdam Alanları


Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hasta ve Yaşlı Hizmetleri sektöründe;

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
- Bakımevleri,
- Evde bakım,
- Hastaneler,
- Geronto-psikiyatri klinikler,
- Huzurevlerinde çalışabilirler.

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları

- Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
- Programın uygulanabilmesi için Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı Eğitimcileri

- Programın uygulanmasında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

- Programın uygulanmasında gerektiğinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

- Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Engelli Bakım Elemanı Öğretim Yöntem Ve Teknikleri

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

- Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
- Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
- Bireylerin aktif olması sağlanır.
- Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
- Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
- Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.