Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Eğitimler

ETİKETLER

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği İstihdam Alanları Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Eğitim Öğretim Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Mesleği Hasta ve Yaşlı Refakatçiliğinde Yeterlik

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği

Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi;  Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Olmak İçin;

-) Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
-) Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Olarak Çalışacakların;

-) Hasta ve yaşlı bakımı elemanlığının gerektirdiği işleri yapacak bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli bulunmamak.
-) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamak,
-) Hepatit aşısı olma özelliklerini taşıması gerekmektedir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği İstihdam Alanları


Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Sektöründe;

-) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
-) Bakımevleri,
-) Evde bakım,
-) Hastaneler,
-) Geronto-psikiyatri klinikler,
-) Huzurevlerinde çalışabilirler.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Eğitim, Öğretim Ve Donanımları


-) Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
-) Programın uygulanabilmesi için Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Eğitimcileri

-) Programın uygulanmasında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
-) Programın uygulanmasında gerektiğinde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
-) Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Belgelendirme

Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

-) Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

-) Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

-) Hasta ve Yaşlı bakıcılığında bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

-) Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

-) Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

-) Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı Mesleğinin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Öğretim Yöntem Ve Teknikleri


Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

-) Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
-) Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
-) Bireylerin aktif olması sağlanır.
-) Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
-) Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
-) Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

Yaşlı Refakatçiliği İçin İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar


Hasta ve Yaşlı Refakatçiliğinde bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliği Mesleğine yönelik olarak öğrenci / kursiyer;


-) Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
-) Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
-) Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
-) Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
-) Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliğinde Kazandırılan Yeterlikler

-) Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
-) İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
-) Türkçe’yi doğru konuşmak
-) Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek
-) İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak
-) Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
-) Meslek etiği gereklerine uymak
-) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
-) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
-) Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri

Hasta ve Yaşlı Refakatçiliğinde Yeterlik

-) Kişisel bakım yapmak
-) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak
-) Yaşlıların fiziksel ve ruhsal durumuna uygun hizmet etmek
-) Yaşlıların sağlık sorunları ile ilgilenmek
-) Yaşlılarla ve yaşlı yakınları ile iletişim kurmak
-) Kullanılacak ilaçların takibini yapmak İlaçları Takip Etmek
-) Pozisyon vermek ve kaldırmak
-) Yatakta tam silme yapmak
-) Banyo yaptırmak
-) Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak.
-) Ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik etmek ve kişileri bilgilendirmek
-) Yaşlıya yemek yedirmek
-) Yaşlı beslenmesini takip etmek