Refakatçi.NET

REFAKATÇİ

 
 
 
 
REFAKATÇİ ARIYORUM
Tecrübeli,Deneyimli Refakatçiler, Nitelikli Hasta Bakıcılar,Yaşlı Bakıcılar
İŞ ARIYORUM
Refakatçi,Hasta-Yaşlı Bakıcısı Olarak Çalışmak istiyorsanız Form Doldurun.
EĞİTİMLERE KATIL
Kişisel Kurumsal Refakat Eğitimi,İlk Yardım Eğitimi Formu

GÜNCEL DUYURULAR

E-BÜLTEN

Adınız
EMail

Hizmetlerimiz

ETİKETLER

Engelli Refakat Özürlü Kimlik Kartı Refakatçi Kartı Çıkarma Sakatlık Aylığı Eğitim Ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Engelli Refakati

Engelli Refakati


Özürlü kimlik kartı çıkarma;

% 40 ve üzeri özür durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinde alınan “Özürlüler İçin Sağlık Kurul Raporu”nun iki adet aslı gibidir onaylı fotokopisi, 2 adet resim, iki adet aslı gibidir onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru formu doldurulup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce Ankara’ya gönderilen kimlik kartlarının çıkması için yaklaşık 3-3,5 aylık bir süre gereklidir.

*
Yeni çıkan yönetmelikle artık özürlü kimlik kartı ayrıca çıkarılmayacak, nüfus cüzdanlarına özürlülüğü bildiren bir bölüm eklenecektir.

Özürlü kimlik kartının sağladığı kolaylıklar.


1.Yerel yönetimlerin alacağı kararlar doğrultusunda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yaralanabilme, 
2.Telsim-Turkcell cep telefonu hatlarında indirim
3. Yerel yönetimleri alacağı kararlar ile su faturalarında indirim
4. yurt içi seyahatlerde DDY % 20 indirim
5. Devlet tiyatroları, Çevre ve Orman bakanlığına bağlı Orman İçi Dinlenme Yerleri ve Milli Parklara ücretsiz girebilme, çadır ve karavan ücretlerinde % 50 indirim
6. THY seyahatlerinde % 40 indirim (THY A.O tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde)
7. Türkiye denizcilik İşletmelerine ait Kruvaziye Seferler ve iç hatlardan % 20 indirim
8. Gelir Vergisi İndiriminden yararlanma. Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi gereğince; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sadece kanunla kurulan T.C Emekli sandığı, Bağ-Kur, SSK gibi sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri, Türkiye sınırları içinde sahip oldukları brüt 200 metrekare’yi geçmeyen tek konut için emlak vergisi ödememektedirler.

7 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5378 sayılı kanunla özürlüler de bu kapsama dâhil edilmişlerdir. Maliye Bakanlığı tarafından özürlü vatandaşların brüt 200 m² geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının sıfıra indirilmesine ilişkin tebliğ, 29.12.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, brüt 200 metrekare’yi geçmeyen tek konut sahibi özürlü bu konutu için emlak vergisi ödemeyecektir. Özürlünün sahip olduğu tek konut eğer belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık v.b türden ise emlak vergisi ödenecektir.

Birden fazla konutu olan veya kışlık konutu yanında bir de yazlığı bulunan özürlü bu imkândan yararlanamayacak, sahip olduğu iki konut için de emlak vergisi ödeyecektir. Özürlünün emlak vergisi imkânından yararlanması için sahip olduğu tek konutta oturması şart değildir, konutunu kiraya verip kendisi de kirada oturan özürlü de sahip olduğu konut için emlak vergisi ödemeyecektir. 

Refakatçi kartı çıkarma

% 80 ve üzeri özür durumunda özürlünün yakını için de İ.E.T.T otobüslerine ücretsiz binebilmeleri için refakatçi kartı verilmektedir. Ancak, bilindiği gibi otistik tanısı alan çocuklara sağlık raporlarında işgücü kaybı oranı genellikle % 70 olarak verilmekte, bu durumda refakatçi kartı uygulamasından otistik aileleri yararlanamamaktadırlar. Konu hakkında ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmış, en son Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca bildirilen cevap yazısında; bundan böyle verilecek heyet raporlarında ağır otizm için %80 fonksiyon kaybı kabul edilmiş olup ve hafif düzeyde mental retardasyon (zekâ geriliği) eşlik etmesi halinde % 90 veya % 100 olarak verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

Sakatlık Aylığı
2022 sayılı yasaya göre sosyal güvencesi olmayan özürlüler için sakatlık aylığı bağlatma hakkı verilmiştir. Bunun için özürlü ya da velisinin 2022 sayılı yasa’ya göre sakatlık aylığı bağlatmak istediğinin belirten bir dilekçe ile önce bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına başvurması gereklidir. Kaymakamlıkta işleme giren dilekçe ile Mal Müdürlüğü’ne başvurulacaktır.

Eğitim Ücretleri

SSK ve Emekli Sandığı mensupları dışında tüm özürlüler için de eğitim ücreti yardımı devlet tarafından. (2004 Temmuz’da çıkan engelliler yasasına göre) yapılacaktır. Ancak, özürlünün herhangi bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitim alması ve bu eğitim gideri için devlet yardımı alması durumunda devlete bağlı bir okulda özel eğitim olanağından faydalanması mümkün olmayacaktır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve geçim sıkıntısı çeken özürlü aileleri bağlı bulundukları ilçe kaymakamlıkları bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak ayni uya da nakdi yardım isteğinde bulunabilirler. İlk başvuru sonrası yapılan incelenmeler sonucunda aileye sağlanacak yardımın cinsi, miktarı ve süresi belirlenmektedir.